Ползи от лечението с L-T4 при субклиничен хипотиреоидизъм01/11/2009

Продължителното заместително лечение с L-T4 при жени със субклиничен хипотиреоидизъм (SCH) води до подобряване на сърдечносъдовите рискови фактори, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Clinical Endocrinology (1).

Терапията с тиреоидния хормон води до намаляване на дебелината на интима-медиа слоя на каротидните артерии (carotid intima media thickness – CIMT), увеличаване на диаметъра на брахиалната и каротидната артерии и нормализиране на скоростта на гломерулната филтрация (GFR).

Субклиничният хипотиреоидизъм, дефиниран като повишено ниво на тиреоид-стимулиращ хормон (TSH) с паралелни нормални стойности на свободния T4, се среща при 4-10% от възрастното население.

Целта на настоящото изследване е да сравни рисковите маркери за атеросклероза и показателите за бъбречна функция при жени със SCH (66 участнички) и здрави жени на същата възраст (56 контроли), както и да оцени ползите от продължителната заместителна терапия с L-T4 (18 месеца) при случаите със SCH.

Измервани са били (преди и след лечението) стойностите на артериалното налягане, плазмените нива на липидите и на хомоцистеина, а бъбречната функция е била оценена чрез изчисляване на GFR.

При случаите със субклиничен хипотиреоидизъм са били измерени CIMT и ендотелната функция (ултразвуково изследване на брахиалната артерия) – изходно и след проведената заместителна терапия с L-T4.

Резултатите показват, че изходните нива на систолното и диастолното артериално налягане, общ холестерол, триглицериди, LDL-холестерол, липопротеин (а) и хомоцистеин са били по-високи при участничките със SCH (р<0.05) и са се понижили след лечението с L-T4 (р<0.05) до стойностите при здравите контроли.

Други благоприятни ефекти от проведената терапия са: увеличаване на диаметъра на каротидните артерии със 7% и намаление на CIMT с 13%, увеличаване на диаметъра на брахиалната артерия с 12.5% и подобряване на ендотелно-зависимата вазодилатация със 17.5%. Регистрирано е било и повишаване на GFR.

Заместителната терапия с L-T4 при жени със субклиничен хипотиреоидизъм води до подобряване на сърдечносъдовия профил и до благоприятни хемодинамични ефекти, е основният извод на авторите. (ОИ)

Използван източник:

1.Adrees M., Gibney J., El-Saeity N. et al. Effects of 18 months of L-T4 replacement in women with subclinical hypothyroidism. Clinical Endocrinology 2009; 71: 298-306 http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/cend и http://www.medscape.com/viewarticle/708864_print