Първи стандарти за ваксиниране срещу H1N101/11/2009

Американският Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC, http://www.cdc.gov) публикува през август първите указания за приложението на моновалентна ваксина срещу грипния вирус А (H1N1) (1). Новата H1N1 ваксина се очаква да бъде лицензирана към средата на октомври.

„Тъй като разпространението на H1N1 по света продължава, основна цел е ваксинирането на максимален брой хора, особено на рисковите групи. Настоящите указания ще са в основата на програмите за ваксиниране, които само в САЩ ще обхванат около 159 милиона души,” заяви д-р Anne Schuchat от National Center for Immunization and Respiratory Diseases.

Основните препоръки:

– пет са основните рискови групи, които трябва да се обхванат с първоначалното ваксиниране: бременни жени; родители или персонал, който се грижи за деца <6 години; медицински персонал; деца и подрастващи на възраст от шест месеца до 24 години; хора на възраст 24-65 години, които са с повишен риск за усложнения след грипна инфекция – хронични белодробни болести (включително астма), сърдечносъдови заболявания (без хипертония), бъбречни, чернодробни, когнитивни, неврологични, невромускулни, хематологични и метаболитни заболявания, както и състояния на имуносупресия

– при недостиг на ваксини, се имунизират определени индивиди от изброените групи

– при наличието на достатъчно ваксини, се имунизират и други групи от населението

– за сега не е ясно колко дози ваксина са необходими за да се постигне ефективен имунитет срещу H1N1

– не се препоръчва едновременното ваксиниране срещу сезонен грип и H1N1

– всички хора (включително тези на възраст >65 години), които са индицирани за ваксиниране срещу сезонен грип, трябва да се ваксинират според приетите указания

Междувременно протичат първите пет изследвания с H1N1 ваксини, произведени от Sanofi Pasteur и CSL Biotherapies. Две проучвания сравняват две дози (15 срещу 30 mcg) при еднократно или двукратно приложение при здрави хора >18 години.

Друго клинично изпитване се провежда при деца на възраст от шест месеца до 17 години. Две изследвания имат за цел да оценят ефектите на едновременно или последователно приложение на ваксини за сезонен грип и H1N1. Планират се още няколко клинични проучвания за ваксиниране на бременни жени. (ИТ)

Използван източник:

Use of influenza A (H1N1) 2009 monovalent vaccine recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr58e0821.pdf