НСПВС намаляват болката и дискомфорта при остри вирусни инфекции01/11/2009

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) намаляват болката и дискомфорта при остри вирусни инфекции, според обзор, публикувани в Cochrane Database of Systemic Reviews (1).

“Въпреки че НСПВС се използват отдавна за понижаване на температурата и облекчаване на болковия синдром при вирусни инфекции, до момента липсва системен анализ върху ефектите на тази група медикаменти при посочените заболявания,“ коментира д-р Soo Young Kim от Kangdong Sacred Heart Hospital от Seoul, Южна Корея. „Счита се, че симптомите при вирусни инфекции са резултат от освобождаването на медиатори на възпалението, като кинини и простагландини, които могат да бъдат блокирани от НСПВС, а не се дължат на директен цитопатичен вирусен ефект“.

В допълнение са изследвани аналгетичният ефект на НСПВС по отношение на главоболието и миалгията, неаналгетичният ефект върху симптоми като назална конгестия, кашлица, кихане, както и честотата на нежеланите лекарствени реакции.

Анализирани са резултатите от девет рандомизирани контролирани проучвания с участието на 1064 болни. От тях, шест сравняват НСПВС с плацебо, останалите три съпоставят отделни представители на НСПВС. Според изследователите, НСПВС не намаляват значимо общия скор на симптомите, нито продължителността на заболяването.

От друга страна, авторите установяват, че НСПВС имат изразен терапевтичен ефект по отношение на главоболието, миалгията, артралгиите и оталгията. Въпреки че тази група медикаменти не повлияват значимо възпалението на горните дихателни пътища, назалната конгестия и кашлицата, те облекчават кихането и астеноадинамията. Не са регистрирани тежки нежелани реакции.

„Ние препоръчваме НСПВС за намаляване на болката и дискомфорта при остри вирусни инфекции“, заявяват от екипа на д-р Kim. “Необходими са допълнителни проучвания, които да установят ефекта на НСПВС върху симптоми като назална конгестия и кашлица,“ заключават те. (КД)

Използван източник:

1. Sy K., Chang Y., Cho H. et al. Non-steroidal anti-inflammatry drugs for the common cold. Cochrane Database of Systeamtic Reviews 2009; Issue 3 http://www.cochrane.org