Мetoclopramide01/11/2009

Мetoclopramide може да бъде прилаган като антиеметик по време на първото тримесечие на бременността, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

В анализа са били включени данните при 81 703 жени с едноплодна бременност, от които 4.2% (3458) са получавали медикамента поради гадене и повръщане по време на ранния гестационен период.

Експозицията на плода на metoclopramide през първото тричесечие на бременността не е била свързана с повишена честотата на големи вродени малформации (5.3% спрямо 4.9%), ниско тегло при раждане (8.5% спрямо 8.3%), преждевременно раждане (6.3% спрямо 5.9%), перинатална смърт или нисък скор на Apgar (1.5% спрямо 2.2%).

Данните от това голямо популационно-базирано проучване не показват, че приложението на metoclopramide има значими нежелани действия върху развитието на плода, смятат авторите.

Използван източник:

1. Matok I., Gorodischer R., Koren G. et al. The safety of metoclopramide use in the first trimester of pregnancy.

N Engl J Med 2009, 360:2528-2535 http://content.nejm.org