МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/11/2009

Не е завидно да си на последно място в Европа през 2009 година, особено когато става дума за качество на здравните грижи. Още по-обидно е, защото България има повече лекари и болници на глава от населението и отделя повече финансови средства за здравеопазване от Албания, която също е преди нас в европейската класация по качество на здравно обслужване…

С публикуването на МD, както и на другите ни издания (Кардио D, Доктор D и Клуб D) се стремим да осигурим на всички колеги достъп до най-новото в областта на медицината, до актуална информация, която е полезна за клиничната практика, до новини за медикаменти и подходи, които променят терапевтичните алгоритми.

За да улесним достъпа до тази информация, всичко написано от редакционния екип на четирите издания е събрано онлайн в нашата Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg), която вече е със свободен (безплатен) достъп. Предлагаме петгодишния архив на МD и на компакт диск в PDF формат (за справки тел. 02/822 04 18).

За съжаление, твърде малко от колегите използват информационната мощ на Интернет. Справка за посещенията в Mедицинска база Dанни (най-големият специализиран медицински архив на български език онлайн) показа, че над 66% са от София, следвана от Пловдив, Бургас, Габрово, Русе, Перник.

Символични са посещенията от … Варна (втори по големина град в България и то с медицински университет!), Разград, Шумен, Търговище, Ловеч, Силистра, Кърджали, Сливен… Колегията от Североизточна България, без Русе, вероятно не проявява интерес към медицинска информация, поднесена в електронен вид, тъй като визитите на лекари, работещи извън България, са много повече.

Опитваме се да обобщаваме (дайджестираме) на български език най-интересното от най-известните специализирани медицински списания в света – Lancet, Journal of the American Medical Association, New England Journal of Medicine, British Medical Journal, както и от европейските и американските издания в отделните специалности. Но дали не са само 5000-6000 колегите (повечето абонати), които четат и се усъвършенстват активно?

Проучванията ни сред читателите на нашите списания показаха, че твърде малко колеги използват редовно Интернет като източник на актуална медицинска информация. Повече от половината лекари в страната не владеят достатъчно добре английски (или френски и немски) език. Как тогава да очакваме от тях да следят новостите в нашата професия, която е една от най-динамично променящите се?

Може би всичко описано дотук обяснява мрачната картина, която предават статиите в рубриката ни Здравна реформа.

В този брой сме се опитали да обобщим препоръките за профилактика и лечение на сезонния и пандемичния грип и да представим новите европейски указания за терапия на артериалната хипертония. Предлагаме статии за колеги с интереси в областта на ревматологията, офталмологията, анестезиологията, хирургията, акушерството и гинекологията… В рубрика Генетика може да четете за наследствения ангиоедем, а в Неврология – за главоболие и мигрена. От много глава не боли…

Абонирайте се за МD в близката поща (каталожен номер 1475) или се обадете на телефон 02/9376 349.

Приятно четене на МD

Моля, покажете го и на колега