Лекарствена безопасност01/11/2009

FDA (www.fda.gov) обяви промени в лекарствените инструкции за безопасност и предупреди за нежелани странични ефекти на следните медикаменти:

– антипсихотичните медикаменти (aripiprazole, ziprasidone, haloperiodol, decanoate, paliperidone, molindone, thiothixene, pimozide и risperidone) могат да са свързани с левкопения/неутропения, както и агранулоцитоза.

Рискови за тези усложнения са пациенти с нисък брой левкоцити или с данни за индуцирана от медикаменти левкопения/неутропения. Терапията с антипсихотици трябва да се преустанови веднага след като се установят данни за значително намаление на броя на левкоцитите. Болните с неутропения трябва да се изследват за повишена температура или за белези на инфекция.

– комбинацията gemfibrozil и repaglinide трябва да се избягва, тъй като последният се метаболизира от CYP 450. Това може да повиши плазмената му концентрация и да увеличи риска за нежелани странични ефекти (хипогликемия).

Данни при здрави доброволци показват, че комбинирането на gemfibrozil (инхибитор на CYP 2C8) води до осемкратно увеличение на експозиционната доза от 0.25 mg repaglinide и увеличава плазмения му полуживот от 1.3 на 3.7 часа.

Gemfibrozil се прилага като допълваща терапия при тежка хиперлипидемия. Repaglinide се използва като допълваща терапия за подобряване на гликемичния контрол при възрастни с диабет тип 2.

– ambrisentan и bosentan– ендотелинови рецепторни антагонисти, могат да намалят броя на сперматозоидите и да предизвика мъжки стерилитет. Данните са от проучване при пациенти с белодробна хипертония (функционален клас III и IV) на терапия с bosentan 62.5 mg за период от четири седмици, последвано от 125 mg за пет месеца. Резултатите показват намаление с 50% на броя на сперматозоидите при 25% от изследваните след проведено лечение за период от 3-6 месеца.

– risedronate e свързан с риск за остеонекроза на челюстта при пациенти на терапия с бисфосфонати. Усложнението най-често е свързано с екстракция на зъб и/или локална инфекция със забавено зарастване.

Медикаментът се използва за терапия и превенция на постменопаузална остеопороза; индуцирана от глюкокортикоиди остеопороза; остеопороза при мъже и терапия на болестта на Paget.

– Gardasil (четири валентна HPV ваксина) може да доведе до синкоп, свързан понякога с тонично-клонични гърчове непосредствено след инжектиране, се казва в актуализираната лекарствена информация на медикамента.

– metronidazole (инжекционна лекарствена форма) е свързан с риск за енцефалопатия и асептичен менингит, предупреди FDA. Информацията идва скоро след като бе установено, че медикаментът може да доведе до гърчове и периферна невропатия (основно от сензорен тип).