Компютърната томография01/11/2009

Компютърната томография (CT) на ЦНС няма значима диагностична стойност при деца с внезапно възникнало главоболие и нормален неврологичен статус, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

„Образната диагностика на ЦНС има ограничена стойност в детската популация, особено при липса на отклонения във физикалния статус,” коментират авторите. „Рискът от облъчване в резултат на СТ е най-висок именно в най-малката възрастова група”.

Главоболието е често оплакване в детско-юношеската възраст – 37-51% от децата на седем години и 57-82% от юношите на 15 години. Сред водещите причини, извън състоянията на фебрилитет и травма, са синдромите на първично главоболие като мигрена и тензионно главоболие.

От друга страна, главоболието е сериозен симптом и изисква изключване на причини като менингит, тумори, субарахноидален кръвоизлив, тромбоза на венозния синус – състояния, които се нуждаят от спешно диагностициране и незабавно лечение.

Целта на настоящото изследване е да установи доколко СТ на ЦНС, проведена в условията на спешност, има диагностична стойност при деца. В него са участвали 364 болни на възраст между две и пет години, потърсили спешна медицинска помощ по повод на внезапно възникнало главоболие. Изключени са пациенти с установена етиология като наличие на вентрикулоперитонеален шънт, диагностициран мозъчен тумор, травма, остро инфекциозно заболяване.

При 306 от децата (84%) с доказано вторично главоболие (въз основа на резултатите от анамнезата и физикалния преглед), острите вирусни инфекции са били причина за главоболие в 72% от случаите.

При 16 от останалите 58 деца (16%) – без установена етиология на главоболието – е проведена СТ на ЦНС. При 94% от тях образното изследване не е установило отклонения, като по този начин не е допринесло с допълнителна информация за изясняване на диагнозата или за промяна в терапевтичния план.

Само при един пациент е бил визуализиран глиом в мозъчния ствол, но при него са установени промени в неврологичния статус още при прегледа. (КД)

Използван източник:

1. Lateef T., Grewal M., McClintock W. et al. Headache in young children in the emergency department: Use of computed tomography. Pediatrics 2009; 124: e12-e17 http://pediatrics.aappublications.org