Infliximab при ранен стадий на ревматоиден артрит01/11/2009

Антагонистът на туморния некротичен фактор (TNF) infliximab* е от полза при пациенти с ранeн стадий на ревматоиден артрит (RA), рефрактерен на лечение с methotrexate (MTX), показаха резултатите от проведено в Швеция мултицентърно, рандомизирано, контролирано проучване, публикувани в списание Lancet (1).

При липса на ефект от монотерапията с MTX, прибавянето на infliximab води до по-добър клиничен отговор в сравнение с допълнителната терапия с конвенционални модифициращи болестта антиревматични лекарства (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs).

На 12-ия месец добър отговор (според критерии на EULAR (European League Against Rheumatism) е бил постигнат при 39% от приемащите infliximab спрямо 25% от получавалите sulfasalazine и hydroxychloroquine (р=0.01). Честотата на страничните явления е сходна в двете групи.

В изследването Swefot (Swedish Pharmacotherapy) са включени 487 пациенти на възраст >/=18 години с ранен стадий на RA (изява на симптомите <1 година), при които е била започната терапия с MTX в дози до 20 mg/седмица.

Болните (258 души), при които MTX не е постигнал понижение на активността на заболяването след три до четири месеца, но са имали добра поносимост към него, са били рандомизирани да получават допълнително sulfasalazine и hydroxychloroquine или infliximab.

20 до 40% от пациентите с RA отговарят добре на монотерапията с MTX. Най-удачно е да се проведе кратък курс на лечение с този медикамент и да се наблюдава клиничният отговор. При рефррактерните на MTX случаи, допълнителното лечение с infliximab превъзхожда това със sulfasalazine и hydroxychloroquinе. (ЗВ)

* infliximab (Remicade на Centocor и Schering-Plough) е регистриран в България (www.bda.bg). Той е единственият инхибитор (антагонист) на TNF-alpha, който е одобрен за приложение в три различни терапевтични области: гастроентерология (улцерозен колит, болест на Crohn), ревматология (ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит и псориатричен артрит) и дерматология (плакатен псориазис).

За допълнителна информация:

Нови препоръки за лечение на ревматоидния артрит. МД, декември 2008 http://mbd.protos.bg

Прилагането на infliximab. МД, март 2008

Биологична терапия при ревматоиден артрит. МД, ноември 2007

Ранното, агресивно комбинирано лечение на ревматоидния артрит. МД, септември 2007

Клинично приложение на инхибиторите на TNF alpha. MД, декември 2005

Infliximab е по-ефективен от methylprednisolone при РА. МД, ноември 2004

Използван източник:

1. Vollenhoven R., Ernestam S., Geborek P. et al. Addition of infliximab compared with addition of sulfasalazine and hydroxychloroquine to methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis (Swefot trial): 1-year results of a randomised trial. Lancet 2009;374: 459-466 http://www.thelancet.com