ХЗТ увеличава риска за овариален карцином01/11/2009

Хормонозаместителната терапия (ХЗТ) повишава риска за овариален карцином, независимо от продължителността на лечението, дозата на естрогени, лекарствената форма и начинът на апликация, показаха резултати от мащабно проучване, публикувано в Journal of the American Medical Association (JAMA) (1).

Изследването, проведено в Copenhagen University в Дания, има за цел да установи степента на риска за злокачествено заболяване на яйчниците при прием на ХЗТ от жени на възраст 50-79 години. Авторите са използвали данни за 909 946 пациентки от National Register of Medicinal Product Statistics и National Cancer Register and Pathology Register за периода 1995-2005.

Резултатите показват, че 63% от включените в проучването не са приемали ХЗТ, 22% са били на ХЗТ в миналото, а 9% са приемали ХЗТ към момента на провеждане на анализа (от тях – 46% за период >7 години). За периода на проследяване от осем години са диагностицирани 3068 случаи на овариален карцином, от които – 2683 на епителни карциноми.

ХЗТ е била свързана с 38% по-висок риск за злокачествени тумори на яйчниците, в сравнение с жените, които никога не са приемали ХЗТ. Авторите са установили, че дори краткосрочен прием (0-4 години) на ХЗТ повишава риска за заболяването, което обаче се различава от предходни резултати, които сочат липса на риск при прием за период до пет години.

При подгрупов анализ е установено, че относителният риск за епителни карциноми е с 44% по-висок при ХЗТ и с 15% по-висок при жени, които са приемали ХЗТ в миналото. Рискът за овариален карцином и овариален епителен карцином не се е повишил успоредно с увеличаване на продължителността на ХЗТ. За отбелязване е, че рискът за овариален карцином е намалял, с увеличаването на интервала след преустановяването на ХЗТ.

Като цяло вероятността за риск за заболяването при прием на ХЗТ е бил около един допълнителен случай на 8300 жени за период от една година. Отнесено към населението на Дания, това означава 140 допълнителни случаи на овариален карцином за осем години или общо около 5% от случаите, диагностицирани в изследването.

Макар че честотата на овариален карцином, свързан с ХЗТ е сравнително ниска, заболяването е високорисково, което налага преосмисляне на съотношението полза/риск при избор на ХЗТ, е заключението на авторите.

Засега те не препоръчват рутинен скрининг за рак на яйчниците при жени на ХЗТ, поради липса на ефективен метод за проследяване и висока честота на фалшиво позитивни резултати дори при комбинирането на ултразвук със CA-125.

Честотата на първичния овариален карцином е 4% от всички злокачествени заболявания при жените, но той има най-лоша прогноза от гинекологичните неоплазии (петгодишната преживяемост е само 30-40%). (ИТ)

Използван източник:

Mоrch L., Lоkkegaard E., Andreasen A., Krуger-Kjаеr S., Lidegaar о. Hormone therapy and ovarian cancer. JAMA. 2009; 302: 298-305 http://jama.ama-assn.org