Hydroxychlo-roquine има дълготраен благоприятен ефект при SLE01/11/2009

Hydroxychloroquine* (HCQ) има благоприятни ефекти и добър профил на безопасност и трябва да се прилага непрекъснато при повечето пациенти със системен лупус еритематозус (SLE), независимо от тежестта на заболяването, като приемът му трябва да продължи и по време на бременност, според системен преглед, публикуван в списание Annals of the Rheumatic Diseases (1).

„Приложението на антималарийните средства chloroquine (CQ) и HCQ често се преустановява при тежък или ремитиращ ход на заболяването,” коментират д-р Ruiz-Irastorza и колеги от болницата Servicio de Medicina Interna Hospital de Cruces в Bizkaia, Испания. „Но те имат и допълнителни ефекти, освен имуномодулиращия”.

Авторите препоръчват терапията с HCQ да започва възможно най-скоро след поставяне на диагнозата. Лечението продължава дълго време, освен в случаите с токсични ефекти, независимо от хода на заболяването, включително и по време на бременност, успоредно с приема на необходимите допълнителни медикаменти.

Проведен е системен преглед на англоезичната литература в базите данни MEDLINE и EMBASE за рандомизирани контролирани проучвания за периода 1982-2007.

Данните от 95 статии, включени в прегледа, с висока степен на достоверност показват, че терапията с антималарийни средства може да предотврати тласъците на SLE и да подобри дългосрочната преживяемост. Такова лечение би могло да осигури умерена протекция спрямо необратимо органно увреждане, тромбоза и загуба на костна маса.

Страничните действия**, свързани с приема на тази група медикаменти, са леки, нечести и обратими. HCQ е с по-добър профил на безопасност в сравнение с CQ. Открити са и данни с висока степен на достоверност, че антималарийната терапия, специално с HCQ при бременните жени със SLE може да намали активността на заболяването, без да оказва вредно въздействие върху плода.

10 проучвания са изследвали ефекта на антималарийните медикаменти върху повече от 300 деца на майки, приемали тези лекарства по време на бременността. Не е отчетена по-висока честота на вродени малформации, нито очна, слухова или неврологична токсичност в сравнение с децата, неизложени на такава терапия.

Ограничение на настоящия преглед е невъзможността да се определи идеалната поддържаща доза на hydroxychloroquine (400 mg/ден, 200 mg/ден, или по-малко).

Въпреки че антималарийните средства се прилагат от дълго време при болни със SLE, според съвременните препоръки, те са показани само при пациенти без органно засягане.

Те не се прилагат при случаи с тежко заболяване или с дълготрайна ремисия. Повече от половината от болните със SLE никога не са приемали антималарийни препарати, а те могат да окажат благоприятен ефект върху хода на заболяването. (ЗВ)

* Hydroxychloroquine е регистриран в България като Resochin на Bayer

** Най-често срещаните странични ефекти са: коремна болка, безапетитие, диария, гадене, повръщане, загуба на тегло, промени в зрението, цветна слепота (обратима); по-рядко се наблюдават понижение на телесната температура, хипотония, агранулоцитоза, тромбоцитопения, панцитопения, нарушения на акомодацията и др.

Използван източник:

1. Ruiz-Irastorza G., Ramos-Casals М., Brito-Zeron P. et al. Clinical efficacy and side effects of antimalarials in systemic lupus erythematosus: A systematic review. Ann Rheum Dis 2009; 0: ard.2008.101766v4 http://ard.bmj.com