Хипертензивните състояния по време на бременност повишават риска за последващи сърдечносъдови заболявания и диабет тип 2 на майката01/11/2009

Жените, които са имали две бременности, усложнени с гестационна хипертония и прееклампсия*, са с повишен риск за последваща артериална хипертония, който е независим от риска им за развитието на диабет тип 2, показаха резултатите от кохортно проучване, публикувани в списание Hypertension (1).

Проучването е използвало база данните от Националните регистри на Дания (782 287 бременни жени, които са раждали за първи път и 536 419 жени с две последователни раждания, за периода на проследяване от 1978 до 2007 година) за установяване на асоциация между:

– хипертензивните нарушения по време на първа бременност и по-късно възникнали сърдечносъдови заболявания и диабет тип 2 при майката

– комбинацията между прееклампсия (лекостепенна и тежкостепенна), преждевременно раждане, малък за гестационната възраст плод през първата бременност и по-късно възникнали сърдечносъдови заболявания (ССЗ) и диабет тип 2

– паритет, повтаряемост и тежест на прееклампсията през втората бременност и по-късно възникнали ССЗ и диабет тип 2

– влиянието на диабет тип 2 върху установените връзки

За подходяща експозиция са били приети гестационна хипертония и прееклампсия, а за краен изход след раждането – развила се артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, застойна сърдечна недостатъчност, тромбоемболични инциденти, инсулт и диабет тип 2.

В първия модел, изследователите са оценявали преждевременното раждане, малък за гестационната възраст плод, отлепване на плацентата и мъртво раждане, а във втория модел е било оценявано още развитието на диабет тип 2.

Резултатите показват, че рискът майката да развие последваща артериална хипертония е повишен съответно 5.31, 3.61 и 6.07 пъти след гестационна хипертония, лекостепенна и тежкостепенна прееклампсия. По отношение на появата на диабет тип 2 – рискът е повишен съответно 3.12 пъти след гестационна хипертония и 3.68 пъти след тежкостепенна прееклампсия.

За жените, които са имали две бременности, усложнени с прееклампсия, рискът за последваща артериална хипертония е по-висок шест пъти в сравнение с 2.7 пъти за случаите с прееклампсия само през първата бременност и 4.34 пъти за тези с прееклампсия по време на втората бременност.

Рискът за последващ тромбемболизъм е съответно – 1.03 след гестационна хипертония, 1.53 след умерена прееклампсия и 1.9 пъти по-висок след тежка прееклампсия.

„Тъй като хипертензивните състояния по време на бременност са силно свързани с последващо развитие на сърдечносъдови заболявания (особено артериална хипертония) и диабет тип 2, които са основни компоненти на метаболитния синдром, е вероятно да има пряка връзка между тези нарушения,” коментират авторите.

Тежестта на прееклапсията, паритетът и повторяемостта на гестационните хипертензивни състояния показват групата жени, които имат повишен риск за последващи сърдечносъдови инциденти през живота си (независимо от това дали развиват или не по-късно диабет тип 2), е основният извод от проучването. (КП)

* Гестационната хипертония се диагностицира когато артериалното налягане надвишава стойност 140/90 mm Hg, при липса на протеинурия или патологични отоци.

Лекоспененна прееклампсия е хипертония, придружена с протеинурия =/>300 mg/ден (установена в две последователни проби взети през шестчасов интервал) и/или патологични отоци.

Прееклампсията е тежкостепенна когато протеинурията надвишава 4 g/ден, артериалното налягане е 160/110 mm Hg със или без тежкостепенно главоболие, промени в зрението или епигастрални болки.

Еклампсията е развитие на тонично-клонични гърчове при пациентки с хипертензивни състояния по време на бременност.