Две моновалентни ваксини01/11/2009
Две моновалентни ваксини срещу новия пандемичен вирус на грипа A/California/7/2009 (H1N1) - Focetria (Novartis) и Pandemrix (GlaxoSmithKline) - бяха препоръчани на Европейската комисия от Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) в края на септември (1). Ваксините ще бъдат пуснати в употреба с цел да се осигури активна имунна защита срещу H1N1 преди началото на зимния сезон 2009/2010. Те са подходящи за възрастни хора, включително бременни жени, както и за деца от шестмесечна възраст. Препоръчва се ваксинирането да се осъществява с две дози, прилагани в интервал от три седмици. Някои предварителни данни показват, че при възрастни хора може да е достатъчна и една доза - допълнителни клинични проучвания (данните от които се очакват през октомври-ноември) ще покажат дали настоящите указания за прилагане на ваксините трябва да бъдат актуализирани. Използвани източници: 1. European Medicines Agency recommends authorization of two vaccines for influenza pandemic (H1N1) 2009. Doc. Ref. EMEA/602582/2009 www.emea.europa.eu 2. www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2009/1343650.shtml 3. www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/focetria/Focetria_summary_strain_update.pdf 4. www.emea.europa.eu/influenza/vaccines/pandemrix/pandemrix.html