Denosumab и превенция на фрактури при постменопаузални жени с остеопороза01/11/2009
Подкожното инжектиране на denosumab два пъти годишно в продължение на 36 месеца води до редукция на риска за вертебрални, невертебрални и фрактури на таза при жени с остеопороза, показаха резултатите от проучване на Cummings и сътр., публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Denosumab е човешко моноклонално антитяло срещу рецептора на активатор на нуклеарен фактор kB лиганд (RANKL), който инхибира развитието и активността на остеокластите и намалява костната резорбция, като по този начин се повишава костната плътност. Медикаментът се изследва за лечение на остеопороза. RANKL е цитокин, който е основен при формирането, контрола на функцията и преживяемостта на остеокластите. Denosumab предотвратява взаимодействието между този цитокин и рецептора му RANK в остеокластите и остеокластните прекурсори и обратимо инхибира медиираната от остеокластите костна резорбция. По данни от предхождащи проучвания, подкожното въвеждане на 60 mg denosumab на всеки шест месеца намалява костната обмяна и повишава костната минерална плътност. В проучването са включени 7868 жени на възраст от 60 до 90 години, с костна минерална плътност (T score) между -2.5 и -4.0 в лумбалната област на гръбначния стълб или таза. Участничките са рандомизирани на прием на 60 mg denosumab или плацебо, приложени субкутанно на всеки шест месеца. Първичната крайна точка е нова вертебрална фрактура, а вторичните са невертебрални и тазови фрактури. Резултатите показват, че в сравнение с плацебо, denosumab намалява риска за нови, рентгенологично доказани фрактури на прешлените – кумулативна честота на фрактурите при лечение с медикамента 2.3% срещу 7.2% при терапия с плацебо (относително намаляване на риска с 68%). Denosumab намалява и риска за фрактури на таза с 40%. Подобен е и ефектът върху невертебралните фрактури - относителна редукция на риска с 20% (р=0.01). (ОИ) Използван източник: Cummings S., San Martin J., McClung M. et al. Demosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2009; 361: 756-765 www.content.nejm.org/cgi/content/full/361/8/756