Бременните жени са с висок риск за тежки усложнения при H1N1 грипна инфекция01/11/2009

Бременните жени са с повишен риск за развитие на тежки усложнения, включително и летален изход в хода на грипна инфекция, причинена от новия пандемичен щам H1N1, показаха резултатите от проучване на д-р Denise Jamieson и сътр. от Novel Influenza A (H1N1) Pregnancy Working Group към Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията*, публикувани през август в списание Lancet (1).

„В сравнение с общата популация, при бременните жени се наблюдава четири пъти по-висока честота на хоспитализациите и повишена смъртност в резултат на грипна H1N1 инфекция”, коментира д-р Jamieson.

В периода 15 април-18 май 2009 при 32 бременни жени на територията на САЩ е потвърдена инфекция с новия H1N1 щам на грипния вирус. Нито една от болните не е имала съпътстващо хронично заболяване. Една трета от тях (32%) са били хоспитализирани поради развитие на пневмония и последваща дихателна недостатъчност. При шест от жените, независимо от приложените терапевтични мерки, включително и апаратна вентилация, е настъпил летален изход.

Необходимостта от хоспитализация при бременните е четири пъти по-висока (0.32 на 100 000 бременни), съпоставена с честотата на хоспитализациите в общата популация (0.076 на 100 000 население). При всяка бременна жена със съмнение или с потвърдена грипна H1N1 инфекция, трябва да се започне лечение с невраминидазни инхибитори в максимално кратък срок, не по-късно от 48 часа от началото на заболяването.

Важна профилактична мярка е своевременното ваксиниране срещу сезонен грип на всички бременни. Независимо от препоръките на експертите, по-малко от 14% от бременните в САЩ са имунизирани. (КД)

* Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Използван източник:

1. Jamieson D., Honien M., Rasmussen S. et al. H1N1 2009 influenza virus infection during pregnancy in the USA. The Lancet 2009; 374: 451-458 http://www.thelancet.com