За антихипертензивните средства


md 01/09/2009

Мета-анализ на 147 рандомизирани контролирани проучвания, проведени през периода 1966-2007 (над четири десетилетия) и обхванали близо половин милион пациенти (464 000 души) без установено съдово заболяване и случаи с анамнеза за исхемична болест на сърцето или инсулт, показа, че (1): – Лечението с бета-блокери осигурява допълнителна протекция (извън ползите от понижаването на артериалното налягане per […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.