Вторична склерозираща холангиопатия при критично болни


md 01/09/2009

Склерозиращият холангит при критично болни пациенти (Sclerosing cholangitis in critically ill patients – SC-CIP) е нова форма на вторична склерозираща холангиопатия, която се свързва с особено бърза прогресия на заболяването до билиарна цироза и повишена смъртност до първата година след диагностицирането й (1). Клиничните симптоми в началната фаза на SC–CIP са неспецифични, поради което диагнозата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.