Високото тегло в кърмаческа възраст е рисков фактор за затлъстяване01/09/2009

Бързото наддаване на тегло в кърмаческа възраст е рисков фактор за последващо затлъстяване, дори в по-голяма степен, отколкото телесната маса при раждане, показаха резултатите от все още продължаващо, проспективно проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

Целта на изследването е да оцени връзката между теглото и ръста при раждането и на шест месеца със затлъстяването на тригодишна възраст сред 559 деца от Project Viva – проспективно проучване върху бременните и техните деца. Затлъстяването се дефинира като индекс на телесна маса (BMI) на 95-ия персантил или повече за съответната възраст и пол.

Половината участници (49%) са момчета. Оценените показатели са: z-скор за BMI; сборът между дебелината на кожната гънка в субскапуларната област и в областта на трицепса; затлъстяването на тригодишна възраст. Z-скорът за теглото спрямо ръста при раждането е адаптиран към гестационната възраст. Същият показател на шестмесечна възраст е съгласуван със стойностите при раждането.

Средното тегло при раждането е 3.55 kg, 8.15 kg на шест месеца и 15.67 kg на три години. Средният ръст при раждането е 49.9 cm, на шест месеца – 66.9 cm и на три години – 97.4 cm. 48 деца (9%) на възраст три години са били със затлъстяване.

Всяка една единица увеличение на z-скора за теглото спрямо ръста при раждането е свързана с по-високи стойности на z-скора за BMI и увеличена честота на затлъстяване (OR 1.58) на възраст три години. Увеличението на същия показател на шест месеца е свързано с по-висок z-скор за BMI, по-голяма дебелина на кожната гънка и по-голям риск за затлъстяване на три години (OR 6.84).

Честотата на затлъстяването е най-голяма (40%) за най-високите стойности на z-скора за теглото спрямо ръста при раждането срещу 1% за най-ниските му стойности. (ЗВ)

Използван източник:

1. Taveras E., Rifas-Shiman S., Belfort M. et al. Weight status in the first 6 months of life and obesity at 3 years of age. Pediatrics 2009;123:1177-1183 http://pediatrics.aappublications.org