Скрининг за албуминурия открива повишен риск за прогресивно бъбречно заболяване01/09/2009
Скринингът за албуминурия може да помогне за откриване на случаите с повишен риск за прогресивно бъбречно заболяване, показаха резултатите от популационно проучване, публикувани в списание Journal of the American Society of Nephrology (1). Не е известно дали скринингът за протеинурия в общата популация може да открие индивидите с повишен риск за бъбречна заместителна терапия (RRT)* или за ускорена загуба на бъбречната функция. Според авторите на изследването, навременната ренопротективна терапия - която се състои предимно в оптимизиране на артериалното налягане и намаляване на загубата на албумин - може да забави прогресията на хроничното бъбречно заболяване (CKD)**. „Хората с повишена екскреция на албумин в урината са с ускорена загуба на бъбречната функция. Изследване за протеинурия може да открие пациентите с повишен риск за прогресивна бъбречна болест, от които 40 до 50% не са били диагностицирани преди това или никога не са били лекувани”, коментират авторите. В настоящето проучване, е била измерена екскрецията на албумин в сутрешна урина при 40 854 души на възраст от 28 до 75 години. В началото и по време на шестгодишното проследяване, на 6879 участници е изследван албумин в 24-часова урина и е изчислявана гломерулната филтрация (GF R)***. Резултатите показват, че стойностите на албуминурията корелират с риска за бъбречно заболяване, като по-високите стойности на протеин в урината са свързани с по-голям риск за RRT и по-бързо влошаване на бъбречната функция. Албуминурия (UAC)**** 20 mg/l или повече, е била с чувствителност 58% и специфичност 92% за установяване на индивидите, които са започнали RRT по време на проследяването. Половината от тези пациенти не са били лекувани, а 39% не са знаели, че имат бъбречно увреждане до началото на проучването. Когато анализът на резултатите е бил ограничен до високорисковите участници, с известен поне един рисков фактор като артериална хипертония, диабет, сърдечносъдово заболяване и възраст над 55 години, чувствителността на теста е била леко понижена – 55%. „Ограничавайки скрининга до високорисковите групи, почти половината от хората с UAC >/=20 mg/l, които имат значим бъбречен и сърдечносъдов риск, ще останат неоткрити,“ коментират авторите. „Отговорът на въпроса дали скринингът за албуминурия за установяване (и лечение) на хора с повишен бъбречен и сърдечносъдов риск може да бъде по-ефективен и на по-ниска цена, изисква допълнителни проучвания”. (КП) Използвани съкращения: * RRT - Renal replacement therapy (диализа) ** CKD - Chronic kidney disease *** GFR - Glomerular filtration rate **** UAC - urinary albumin concentrations Използван източник: 1. van der Velde M., Halbesma N. et al. Screening for albuminuria identifies individuals at increased renal risk. J Am Soc Nephrol. 2009 http://jasn.asnjournals.org