Saxagliptin01/09/2009

Saxagliptin (Onglyza, Bristol-Myers Squibb) получи разрешение от американската Food and Drug Administration (FDA) да се прилага еднократно дневно за контрол на хипергликемията при пациенти с диабет тип 2 в допълнение на хранителния и двигателния режим.

Медикаментът е представител на инхибиторите на дипептидил пептидаза 4 (глиптини), които действат като стимулират панкреасната инсулинова секреция след нахранване.

Решението за одобрение на Onglyza е базирано на данните от осем клинични проучвания, които показват ефективността на новия глиптин да намалява нивата на гликирания хемоглобин (A1c), пострандиалната и кръвната глюкоза на гладно при пациенти с диабет тип 2. Добавянето на saxagliptin към metformin, сулфонилуреен препарат или тиазолидиндион потижава нивата на A1c по-изразено отколкото приложението на всяко едно от стандартните антидиабетни средства.

Saxagliptin не се свързва с повишен риск за сърдечносъдови събития при пациенти с нисък риск. Постмаркетингово проучване ще оцени сърдечносъдовия профил на безопасност на медикамента при популация с висок риск, включително по-възрастни пациенти.