Съвременни аспекти в лечението на внезапно намаление на слуха и шум в ухото01/09/2009

Внезапното невросензорно намаление на слуха засяга 10 от 100 000 възрастни годишно и се смята за спешен отологичен синдром или заболяване, изискващо навременно лечение. По-често намалението на слуха е едностранно, но в редки случаи може да бъде и двустранно.

Етиологията може да бъде идиопатична или да включва вирусна инфекция, предхождаща невросензорното намаление на слуха, както и съдови или автоимунни причини.

Патогенезата на внезапното невросензорно намаление на слуха, придружено от шум в ушите, е следствие на различни механизми. Може да е налице спонтанна хеморагия, емболи, тромби или вазоспазъм във вътрешното ухо, които водят до васкуларна оклузия и съответно до кислороден глад.

Известна е високата непоносимост на ресничестите клетки на кохлеята към исхемията. Аноксията променя кохлеарните микрофонни потенциали, като акционният потенциал се забавя в порядъка от 60 секунди.

Филогенетично по-младата част от вътрешното ухо, което включва кохлеята и сакулуса, са по-чувствителни към вирусите (те атакуват червените кръвни телца и предизвикват хемаглутинация, оток на капилярните ендотели в кохлеята и хиперкоагулация). Появява се руптура на membrana Reissneri, membrana tectoria и вероятно sacculus.

Смутеният биохимичен баланс на течностите във вътрешното ухо води до загуба на кохлеарната функция. Хистопатологичното изследване на темпорална кост показва атрофия на stria vascularis, кортиевия орган и membrana tectoria на основната витка на кохлеата. Промените в клетъчния имунитет се смятат за друг механизъм за появата на кохлеарния неврит.

Пациентите се оплакват от слаба степен на намаление на слуха, като шумът в ушите при по-голяма част от пациентите се появява веднага, но е възможно да се появи и след 48 часа. Това обуславя необходимостта от едновременно лечение на двата симптома като терапията е комплексна.

Терапията трябва да бъде етиологично и патогенетично насочена, като включва кортикостероиди, антивирусни медикаменти, имуномодулатори и невропротектори. Кортикостероидите за период от 10 до 14 дни по схема имат антивъзпалителен ефект върху микроциркулацията и кортиевия орган.

Вазодилататорите подобряват кръвния ток и предотвратяват вазоспазъма. Други средства, които повлияват кохлеарния кръвен ток, са нискомолекулярните съединения като декстран, манитол, пентоксифилин и хепарин. Всички тези медикаменти влияят на намалението на слуха.

За лечението на шума е ефикасно и приложението на EGb 761. Този патентован специален екстракт от Ginkgo biloba е най-добре проученият в света растителен екстракт, подходящ за продължителна терапия с много добра поносимост. От един тон сурови листа на Гинко билоба се добиват само 20 kg от EGb 761.

По време на производствения процес активните съставки като гинкофлавон гликозиди и терпен лактони са обогатени до 100 пъти. EGb 761 притежава мултифакторен механизъм на действие – невропротективен, оптимизира функционирането на невроните и увеличава микроциркулаторната перфузия.

Медикаментът противодейства на негативното въздействие на оксидативния стрес в мозъка чрез митохондриална протекция. Последната, заедно с подобреното кръвоснабдяване, води до енергиен приток към мозъка и вътрешното ухо. EGb 761 има положително влияние върху баланса на различните невротрансмитери, което в последствие подобрява обработката на сигналите от сензорните органи.

Препаратът оптимизира още усвояването на глюкозата в мозъка и подобрява енергийния метаболизъм в невроните, улавя свободните радикали, предпазва мембраните от пероксидация, инхибира апоптозата. Всички тези свойства спомагат за повлияване на симптома – тинитус аурис (tinnitus auris).

Д-р Златина Желязкова

УНГ клиника

Медицински институт МВР, София

Използвани източници:

1. Alexiou C., Arnold W., Fauser C. et al. Sudden sensorineural hearing loss: does application of glucocorticoids make sense? Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2001 Mar;127

2. Fetterman R., Suanders J., Luxford W. Prognosis and treatment of sudden sensorineural hearing loss. Am J Otol 1996; 17:529- 536

3. Hughes G., Freedman M., Haberkamp T. et al. Sudden sensorineural hearing loss. Otolaryngol Clin North Am 1996; 29:393-405

4. Hamid M. Recent advances in medical otology-neurotology. Med J Otol 2005; 1:45-53

5. Joachims H., Segal J., Golz A. et al. Antioxidants in treatment of idiopathic sudden hearing loss. Otology & Neurotology 2003; 24(4): 572-575

6. Tucci D., Farmer J., Kitch R., Witsell D. Treatment of sensorineural hearing loss with systemic steroids and Valacyclovir. Otology & Neurotology 2002; 23: 301-308