При пациенти


md 01/09/2009

При пациенти, инфектирани с HCV генотип 1, не се наблюдава сигнификантна разлика по отношение на поддържането на продължителен вирусологичен отговор и поносимостта към лечението при сравняване на комбинираните терапии с peginterferon alfa-2b* плюс ribavirin** с peginterferon alfa-2a*** и ribavirin, показаха резултатите от проучване, публикувани през август в списание New England Journal of Medicine (1). Целта […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.