Първи данни за риска, свързан с в централа в Чернобил01/09/2009

In utero експозицията на ембриона/плода на радиоактивен йодин (I-131) по време на аварията в атомната централа в Чернобил води до по-висок риск за развитието на тиреоиден карцином през следващите 20 години, показаха данните от скрининг проучване, публикувани в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (1).

Авторите са изследвали 1494 деца в Украйна, родени от майки, които са били бременни по време на аварията на 26 април 1986 година. Целта е била да се проследи честотата на тиреоиден карцином и други заболявания на щитовидната жлеза.

Проведен скрининг (палпация, ехография, тиреоидни хормони и тънкоиглена биопсия) е установил шест случая на тиреоиден карцином и един случай на Hurthle-клетъчен карцином в контаминираната група в сравнение с един случай на тиреоиден карцином в контролната група (1088 участници).

Всичките седем случая на ракови заболявания на щитовидната жлеза (шест от тях – с папиларен тиреоиден карцином) са възникнали при девойки и млади жени на възраст от 16.5 до 20.9 години. Hurthle-клетъчният карцином е диагностициран при младеж.

Експозицията на I-131 при пациентите е било през второто и третото тримесечие на бременността.

Два допълнителни случая (фоликулярен карцином и аденом) – са били диагностицирани в контаминираната група още преди скрининга.

Експозицията на тъканите на един Gray (Gy) радиация по време на гестационното развитие увеличава риска за тиреоиден карцином 11.66 пъти, смятат авторите на проучването. При деца на възраст от една до пет години подобна експозиция повишава риска 3.24 пъти.

Изглежда, че in utero експозицията на I-131 не увеличава риска за други заболявания на щитовидната жлеза.

„Посланието от това проучване е, че трябва да бъдем много внимателни с медицинското прилагане на йодин-131 за лечение на хипертиреоидизъм при бременни жени,“ коментират изследователите.

Те предлагат също така да се проведе допълнителен скрининг на контаминирани in utero хора през следващите три до пет години, за да се установи дали има нарастване на броя на случаите с тиреоиден карцином“. (ДЯ)

Използван източник:

1.Hatch M., Brenner A., Bogdanova T. et al. A Screening study of thyroid cancer and other thyroid diseases among individuals exposed in utero to iodine-131 from Chernobyl fallout. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:899-906 http://jcem.endojournals.org/content/vol94/issue3