Oценка на острия синуит при децата01/09/2009

Повечето педиатри определят продължителността на симптомите като основен фактор за поставяне на диагнозата остър синуит при деца до 6-годишна възраст. Много важен клиничен симптом за 93% от лекарите е пролонгираното протичане. Очакваната продължителност на симптомите е най-често 10-16 дни и 70% от специалистите използват образно изследване при такива пациенти, показаха резултатите от анкетно проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

271 педиатри от първичната помощ в САЩ са попълнили изпратена по пощата анкета за диагнозата и лечението на лек синуит при деца на възраст до шест години без съпътстващи заболявания. Критериите за лек остър синуит са: липса на фебрилитет, интоксикация, лицева или зъбна болка.

Резултати:

– Честотата на поставяне на диагнозата при различните възрастови групи е както следва: 6% за 0 до пет месеца; 17% за шест до 11 месеца; 25% за периода 12-ти до 17 –ти месец; 12% за 18 до 23 месец; 18% за 24 до 29 месеца; 3% за 30 до 35 месеца и 20% за възраст >/=36 месеца

– Симптомите, които най-често са определени като много важни, са: протрахирано протичане (в 93% от случаите), пурулентна ринорея (в 55%) и назална конгестия (в 43%)

– 95% от анкетираните са по-малко склонни да поставят диагнозата остър синуит, ако симптомите се подобряват и същият процент от тях по-често приемат тази диагноза при влошаване на оплакванията на пациента

– 13% от лекарите по-често диагностицират синуит, ако смятат, че родителите очакват тази диагноза

– 60% съобщават, че продължителността на оплакванията е по-важна от комбинацията между симптомите, според 13% съчетаването на отделните симптоми е по-важно, а според 27% – и двата показателя са еднакво значими

– Минималната продължителност на оплакванията, преди да влезе в съображение диагнозата остър синуит, е един до шест дни за 3%, седем до девет дни за 17%, 10-13 дни за 37%, 14-16 дни за 38% и поне 17 дни за 6% от анкетираните

– Използването на компютърна томография на синусите е както следва: много често или винаги за 6%, понякога за 53% и рядко или никога за 41%. Данните за приложение на рентгенография на синуси са: винаги за 6%, понякога за 34% и рядко или никога за 59%

– Приложението на някое от двете образни изследвания е използвано при 70% от случаите и предимно от лекари с по-дългогодишен стаж. Ултразвукова диагностика е използвана рядко или никога според 97% от анкетираните

За провеждане на антибиотично лечение при синуит се съобщава много често или винаги от 60 % от педиатрите, често – от 35%, понякога – от 5% и рядко или никога от по-малко от 1%

– Най-често изписваният антибиотик е аmoxicillin във високи дози. Продължителността на това лечение е: 10 дни (57%), 14 дни (35%), 21 дни (4%) и седем дни (2%)

– Непредвидената употреба на антибиотик при липса на подобрение е много често или винаги в 2% от случаите, често в 9%, понякога в 41% и рядко или никога в 47%

– Други прилагани терапевтични средства са: промивки с физиологичен разтвор в 44% от случаите, системни деконгестанти в 28%, назални кортикостероиди в 20% и системни антихистамини в 13%.

Според указанията на Американската академия по педиатрия, публикувани през 2001 в списание Pediatrics, лечението на острия синуит при малки деца с нетежки, но персистиращи поне 10 дни симптоми се провежда с антибиотик. (ЗВ)

Използван източник:

1. McQuillan L., Crane L., Kempe A. Diagnosis and management of acute sinusitis by pediatricians. Pediatrics. 2009;123;e193-e198 http://pediatrics.aappublications.org