Ограниченият внос01/09/2009

Ограниченият внос на обикновени (подсладени със захар) безалкохолни напитки за сметка на консумацията на чиста питейна вода намалява при децата общия дневен енергиен внос с 10% (с около 235 ккал) и може да намали риска за затлъстяване, показаха резултатите от проучване в Германия, публикувани в списание Pediatrics (1).

Изследването е проведено при деца от начални училища, разположени в градски крайни райони (семейства с ниски доходи).

Участниците са били разделени в две групи – в първата група, в продължение на една учебна година, са били проведени четири учебни часа по 45 минути за водните нужди на организма. Учителите са насърчавали децата да пият обикновена вода (течаща или бутилирана) вместо да използват плодови сокове и безалкохолни напитки за утоляване на жаждата.Втората група е била контролна.

В двете групи, сходен процент деца са били със затлъстяване в началото на проучването. В края на учебната година, делът на учениците със затлъстяване се е увеличил с 0.1% в групата, подложена на интервенция, и с 1.9% сред контролите (значима разлика от 31%).

Според авторите, данните от това проучване показват, че промени в околната среда и мерки на обществено ниво, които да осигурят достъп до питейна вода и промоция на нейната употреба, могат да намалят ефективно риска за натрупване на наднормено тегло в детска възраст поради допълнителен внос на калории с безалкохолни напитки.

Обучението в районното училище може да се използва за здравословна промяна в стила на живот на децата (особено от семейства с ниска степен на образование на родителите или на други възрастни хора, които се грижат за децата в домашни условия), е другият им важен извод.

Използван източник:

1. Muckelbauer R., Libuda L., Clausen K. et al. Promotion and provision of drinking water in schools for overweight prevention: randomized, controlled cluster trial. Pediatrics 2009, 123: e661-e667 http://pediatrics.aappublications.org