Независимо



01/09/2009

Независимо, че лекарствено-индуцираната остра чернодробна недостатъчност (DIALF*) е рядко срещано усложнение на медикаментозната терапия, в някои случаи тя може да протече фатално, показаха резултатите от ретроспективно, кохортно проучване, публикувани в списание Liver Transplantation (1).

„Острата чернодробна недостатъчност (ALF) е потенциално летален медикаментозно-свързан страничен ефект, който често води до нуждата от чернодробна трансплантация или смърт. Това е и една от основните причини за регулаторни действия, включително изтегляне на медикаменти от пазара, ограничения в указанията и предупреждения за лекарите и пациентите за редица лекарствени средства,” коментират авторите на изследването.

Използвайки обединената мрежа за даряване на органи, изследователите са анализирали данни от 661 пациенти (567 възрастни и 94 деца под 18 години), които са преживяли трансплантация на черен дроб поради DIALF от октомври 1987 година до декември 2006 година.

Анализът на резултатите показва, че четирите лекарствени групи – най-често отговорни за DIALF, са: acetaminophen (n=265; 40%), туберкулостатиците (n=50; 8%), антиепилептичните средства (n=46; 7%) и антибиотиците (n=39; 6%).

Направената процентна оценка за едногодишна преживяемост е била 76% за групата на acetaminophen, 82% за туберкулостатиците, 52% за антиепилептичните средства, 82% за антибиотиците и 79% за DIALF, причинена от други средства.

При индуцирана от антиепилептични средства ALF, ниската степен на преживяемост се е дължала основно на смъртните случаи при деца, с леталитет 73% през първата година при пациентите на възраст под 18 години. (КП)

* DIALF – drug-induced acute liver failure

Използван източник:

1. Mindikoglu A., Magder L., Regev A. Outcome of liver transplantation for drug-induced acute liver failure in the United States: Analysis of the united network for organ sharing database. Liver Transpl. 2009;15:719-729 www3.interscience.wiley.com/journal/106570021/home