Nexium намалява честотата на язвена болест при редовен прием на ASA


md 01/09/2009

Nexium (esomeprazole)* в доза 20-40 mg дневно намалява сигнификантно честотата на стомашни и дуоденални язви при пациенти на терапия с ниски дози acetylsalicylic acid (ASA) за превенция на сърдечносъдови събития (миокарден инфаркт или инсулт), показаха резултати от проучването OBERON, представено по време на Digestive Diseases Week в САЩ (www.ddw.org) (1). Симптомите от страна на горния […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.