Недостатъчният сън в детството – свързан с тревожност, депресия и агресивно поведение


md 01/09/2009

Недоспиването през детството е важен прогностичен показател за последващи емоционални и поведенчески проблеми в зряла възраст, показаха резултатите от проспективно, холандско лонгитудинално проучване, публикувани в списание Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1, 2). След отстраняване на различията по отношение на възраст, пол, социално-икономически статус и преценката на родителите за съответните поведенчески и емоционални прояви […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.