Liraglutide


md 01/09/2009

Liraglutide (Victoza, Novo Nordisk), добавен към metformin и сулфонилуреен препарат, води до значимо подобряване на гликемичния контрол и до понижаване на теглото в сравнение с плацебо и инсулин glargine, показаха резултатите от проучване, публикувани през октомври в списание Diabetologiа (1). Намаляването на нивото гликирания хемоглобин (HbA1c) – първичен краен критерий за оценка на ефективността на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.