Левокамерна диастолна дисфункция – прогностичен фактор при ОМИ


md 01/09/2009

Тежката левокамерна диастолна дисфункция след остър миокарден инфаркт (ОМИ) е единственият ехокардиографски предиктор за рехоспитализация до една година след острия коронарен инцидент, показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1). Рутинното определяне на диастолната функция по време на болничния престой по повод на ОМИ може да се използва […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.