Лесен и точен клиничен индекс


md 01/09/2009

Лесен и точен клиничен индекс може да се използва за прогнозиране на опасността от вътреболнична смърт при пациентите с тежък остър панкреатит, показаха резултатите от голямо, популационно-базирано проучване, публикувани в списание Gut (1). „Идентифицирането на случаите с висок риск за смърт в хода на острия панкреатит (AP) е важна стъпка за подобряване на тяхната прогноза“, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.