Криоаблация – нов метод за лечение на бъбречните тумори01/09/2009

Интервенционалната криоаблация е ефективен начин за терапия на малки бъбречни тумори и трябва да стане златен стандарт или първа линия за лечение на всички пациенти с лезии с размери под 4 cm, показаха резултатите от проучване, представени на 34-та годишна научна среща на Американското дружеството по интервенционална радиология* (1).

Интервенционалната криоаблация може да се прилага при по-големи тумори (до 7 cm) при болни, които не желаят оперативно лечение или то не може да бъде приложено.

Според изследователите, тази техника е вече готова да се използва в клиничната практика имайки предвид, че повече от три четвърти от хората с рак на бъбреците имат тумори, които са размери под 4 cm. Настоящата процедура може да замени хирургичното лечение с отстраняване на бъбреците и дори може да се провежда в амбулаторни условия.

Д-р Georgiades и сътр. от болницата в Балтимор, представиха данни за ефективността от извършени 90 процедури с криоаблация, в които са участвали 84 пациенти с бъбречни тумори, с размер от 1 до 10 cm, за периода от април 2006 до декември 2008 година. Всеки пациент е бил проследяван на три месеца по време на първата година и един път годишно след това.

На миналогодишната среща на SIR, д-р Georgiades представи предварителните данни от това проучване, в което първоначално криоаблация е била извършвана върху пациенти, които не са могли да бъдат оперирани заради съпътстващи заболявания, но сега екипът му предлага процедурата като алтернатива за болните, които не желаят оперативно лечение.

Според д-р Georgiades, интервенционалната криоаблация вече се е превърнала в първа линия на лечение за малки тумори в неговата клиника.

„Случаите с неопластични лезии с размери под 4 cm имат 100% отговор, ето за това нашата препоръка е да се третират огнища до 4 cm,” коментира нефрохирургът.

Резултатите от изследването показват, че в рамките на тази група, 88 тумори са били напълно излекувани, без никакви данни за остатъчни лезии. Двама пациенти са имали резидуална болест (около 1 cm) и при един болен е приложена повторна терапия с настъпване на пълен отговор.

След извършване на процедурата, повечето пациенти са били дехоспитализирани същия ден или на следващата сутрин. В сравнение с оперативното лечение, криоаблацията е довела до по-малко усложнения и е била на по-ниска цена. За периода на проследяване от две години и половина, ефикасността от терапията е била все още 100% и никой от участниците не е имал рецидив на заболяването или метастази.

В друго проучване на същия колектив, свързано с безопасността от процедурата, авторите са оценявали резултатите от 81 перкутанни криоаблации, проведени при 73 пациенти под контрола на компютърна томография (CT). Пациентите са били проследявани в клиниката на 3, 6 и 12 месец и един път годишно след това.

Огнищата са варирали в размерите си от 1 до 10 cm, като 13 (16%) са били доброкачествени. Всички пери-процедурни и дългосрочни усложнения са били категоризирани според Common Terminology Criteria for Adverse Events**.

Според изследователите, извършването на перкутанна криоаблация под СТ контрол е с отличен профил на безопасност. От общия брой участници, само при шестима (7.4%) са били наблюдавани повече от едно усложнение, като криошок, кървене, плеврален излив, пневмоторакс и фистула, като не е имало смъртни случаи, свързани с процедурата. (КП)

* SIR – Society of Interventional Radiology http://www.sirweb.org

** CTCAE http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm

Използван източник:

1. Society of Interventional Radiology (SIR) 34th Annual Scientific Meeting: Abstracts 18 and 19. Presented March 9, 2009 http://www.sirweb.org