Januvia е одобрен като първа линия терапия при диабет тип 2


md 01/09/2009

Januvia (sitagliptin)* на MSD бе одобрен от Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) на EMEA като първа линия терапия за подобрение на гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, при които има противопоказания за приложение или непоносимост към metformin (1). Медикаментът е първият представител на инхибиторите на dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4, дипептидил-пептидаза […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.