Добавките с натриев бикарбонат


md 01/09/2009

Добавките с натриев бикарбонат (NaHCO3) могат да забавят прогресирането на бъбречната недостатъчност до терминален стадий (нужда от диализа) при пациенти с хронично бъбречно заболяване, показаха резултатите от рандомизирано отворено проучване, публикувани през септември в Journal of the American Society of Nephrology (1). Метаболитната ацидоза, дължаща се на ниска плазмена концентрация на бикарбонат (HCO3-), e често […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.