Децата01/09/2009

Децата заболяват по-често от диабет тип 1 през зимния сезон на годината, което може би се дължи на вариации на кръвната глюкоза през по-студените месеци или на повишена честота на острите вирусни инфекции, смятат авторите на епидемиологично проучване, данните от което са публикувани в списание Diabetic Medicine.

Около 31 000 деца са били изследвани за диабет в 105 медицински центрове в 53 страни. Сезонност в изявата на диабет тип 1 е била установена в 42 от тези центрове.

В страните, разположени далеч от екватора, заболеваемостта от диабет тип 1 е била по-висока през зимните месеци, като повечето от тези случаи са били при момчета и при деца на възраст над пет години.

Честотата на диабет тип 1 се увеличава сред децата на възраст под 15 години в Европа, показаха резултатите от друго проучване, в което са анализирани данните от 17 държави.

Общият годишен ръст на заболеваемостта е средно с 3.9% (0.6-9.3%). Данните сред различните възрастови групи показват повишаване с: 5.4% (4.8-6.1%) сред децата до 4 години; 4.3% (3.8-4.8%) три тези на възраст 5-9 години и 2.9% (2.5-3.3%) при 10-14 годишните.

Ако се запазят същите тенденции, се очаква броят на новодиагностицираните пациенти с диабет тип 1 на възраст до пет години да се удвои в европейските държави до 2020, а при юношите на възраст до 15 години – да се повиши със 70%.

Необходими са научни изследвания за откриване на рисковите фактори за автоимунното заболяване, както и на методи за неговата ефективна превенция, препоръчват авторите на анализа, публикуван в списание Lancet.

Диабет тип 1 се дължи на нарушен имунен толеранс, който частично се контролира от експресията на периферни тъканни антигени в лимфните вълзи, смятат изследователи от Stanford University.

Според статия, публикувана през август в списание Nature Immunology (www.nature.com/ni/index.html), транскрипционният регулатор Deaf1 (деформиран епидермален авторегулаторен фактор) контролира експресията на гени, които от своя страна кодират тези антигени в панкреасните лифни възли.

Deaf1, включително и при хората, съществува в две изоформи, които участват в имунната регулация. Единият вариант е с по-дълга верига на молекулата и нормална функция, а еквивалентната изоформа – с по-къса верига и променена функция.

Наблюденията при животински модели (необезни NOD мишки) на диабет тип 1 е показало, че при появата на деструктивния инсулинит в панкреасните лимфни възли има намалена експресия на Deaf1 с пълна дължина на веригата и увеличена експресия на алтернативния вариант. Сходно – двете изоформи се срещат и при хората – здрави контроли (нормален вариант) и пациенти с диабет тип 1 (алтернативен вариант).

Вторият вариант участва в патогенезата на диабет тип 1 (инхибира продукцията и функцията на дълговерижната изоформа) и поради това е потенциален терапевтичен таргет.