Бързото наддаване на тегло в кърмаческа възраст увеличава сърдечносъдовия и метаболитния риск01/09/2009
Диспропорционалното наддаване на тегло спрямо ръста в ранна кърмаческа възраст е свързано с намалена инсулинова чувствителност и с по-ниски нива на холестерола с висока плътност (high-density lipoprotein, HDL-cholesterol), както и с по-голяма обиколка на талията и повишени триглицериди, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1). Изследването е обсервационно и в него са използвани лонгитудинални данни от проучването Programming Factors for Growth and Metabolism (PROGRAM) за 217 здрави участници на възраст 18 до 24 години. Включена е и сравнително голяма извадка от хора, родени малки за гетационната възраст и такива с нисък ръст. Данните са от медицински център в Холандия, получени за периода август 2004 – септември 2007. Асоциацията между сърдечносъдовите заболявания и диабет тип 2 е оценена при подгрупа от 87 участници. Критериите за включване в проучването са: европеидна раса, едноплодна бременност, гестационна възраст поне 36 седмици, безпроблемен неонатален период. Тези за излючване са: тежки съпътстващи заболявания, лечение, което нарушава растежа, дисморфични признаци, ендокринни или метаболитни нарушения или хромозомни дефекти. Средната гестационна възраст е 39.3 седмици, средната дължина при раждането - 47.6 cm, а теглото - 2.78 kg. Средната височина при възрастните е била 1.68 m, теглото - 63.9 kg, а индексът на телесната маса (BMI) - 22.5 mg/m2. От 84-ма с малки размери при раждането, девет са били с нисък ръст в зряла възраст. От 129 участници с нормални размери при раждането, 41 са имали нисък ръст в зряла възраст. Aнализът е адаптиран към гестационната възраст, пола, възрастта, социално-икономическия статус и SD (standard deviation, стандартно отклонение) скор за растежа. Резултати: - Наддаването на тегло през първите три месеца от живота е асоциирано с понижена инсулинова чувствителност и по-ниски нива на HDL-холестерола в млада възраст - Налице е позитивна асоциация между наддаването на тегло през първите три месеца и обиколката на талията, първата фаза на инсулиновата секреция, съотношението между общия и HDL-холестерола, както и нивата на триглицеридите в млада възраст - Наддаването на тегло в периода три до шест месеца корелира с първата фаза на инсулиновата секреция - Не е установена връзка между наддаването на тегло между шестия и деветия месец и деветия и 12-ия месец и някой от показателите за ефективност - От 87 участници с бързо наддаване на тегло през първата година (>0.67 SD), при 65 то е било налице през първите три месеца (>0.5 SD), а останалите 22 са покачвали по-бавно теглото (</=0.5 SD) през този период - Бързото наддаване на тегло през първите три месеца от живота е свързано с по-голям процент телесна мазнина, по-изразено централно затлъстяване и понижена инсулинова чувствителност в млада възраст. Проучвания показват асоциация между ниското тегло при раждането и сърдечносъдовите заболявания и тип 2 диабет в зряла възраст, докато според други бързото наддаване на тегло в кърмаческа и ранна детска възраст определя по-късния риск. Причините за увеличения сърдечносъдов риск са неизвестни, но вероятно роля има приемът на по-висококалорийни храни. Например, изкуствено хранените кърмачета наддават по-бързо на тегло от кърмените и по-често страдат от наднормено тегло. (ЗВ) Използван източник: 1. Leunissen R., Kerkhof G., Stijnen T., Koelega-Hokken A. Timing and tempo of first-year rapid growth in relation to cardiovascular and metabolic risk profile in early adulthood. JAMA 2009; 301: 2234-2242. http://jama.ama-assn.org