Антивирусната терапия е неефективна при парализа на Bell01/09/2009

Добавянето на антивирусни средства към терапията с кортикостероиди за лечение на идиопатичен неврит на лицевия нерв (парализа на Bell) не води до допълнителна полза за подобряване на фациалната моторна функция, показаха резултатите от систематичен обзор на пет рандомизирани клинични проучвания и мета-анализ на четири от тях, публикувани през юни в Archives of Otolaryngology – Head & Neck Surgery (1).

До момента, лечението на избор на идиопатичната лицева парализа на Bell (Bell’s рalsy) не е установено. Прилага се терапия с кортикостероиди, антивирусни средства (acyclovir и valacyclovir) или комбинация от двете групи медикаменти.

Данните показват, че добавянето на антивирусна терапия към лечението с кортикостероиди не води до допълнителни ползи в сравнение с плацебо (няма разлика на третия месец, както и при проследяване на състоянието на пациентите на 4, 6 и 9-и месец).

Лечението на идиопатичната фациална парализа на Bell представлява нерешен проблем за клиничната практика. Кортикостероидите се прилагат като терапия на избор, въпреки че наличните данни от рандомизирани клинични проучвания за тяхната ефективност при това нарушение не са достатъчно убедителни.

Идиопатичният неврит на VII черепномозъчен нерв е най-честата причина за острата лицева парализа, като годишната заболеваемост е 20-45 души на 100 000 население. Причината за нарушението, водещо до едностранна лицева моторна дисфункция, е неизвестна, но се предполага, че може би има вирусна етиология.

Това е и причината да се изследва ефективността на антивирусни средства като acyclovir и valacyclovir. Резултатите от проведения обзор на публикуваните данни не показват, че добавянето на тези средства към лечението с кортикостероиди подобрява възстановяването на функцията на лицевата мускулатура при парализа на Bell. Тяхното приложение не е било свързано с увеличаване на нежеланите странични реакции.

Терапията с антивирусни средства при парализа на Bell не е оправдано, смятат авторите на настоящото проучване.

Използван източник:

1. Goudakos J., Markou K. Corticosteroids vs corticosteroids plus antiviral agents in the treatment of Bell palsy. A systematic review and meta-analysis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009, 135: 558-564 http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymhn