Жените01/08/2009

Жените с по-голям брой овулаторни цикли през репродуктивния си живот, както и тези с по-ранно настъпило менархе имат повишен риск за смърт поради овариален карцином, смятат авторите на епидемиологичното проучване CASH (Cancer and Steroid Hormone), проведено в САЩ.

Овариалният карцином е труден за диагностициране в ранните си стадии – само една пета от случаите се откриват преди метастазирането на тумора.

Единствените репродуктивни фактори, които са статистически значими предиктори за намалена преживяемост на случаите с овариален карцином са: възрастта на първата менструация и общият брой на овулаторните цикли.

Жените с менархе под 12-годишна възраст имат с 51% по-висок риск за смърт от рак на яйчниците в сравнение с тези, чиято първа менструация се е появила на =/>14 години.

Сходно, участничките с най-голям брой овулаторни цикли са имали с 67% по-висока честота на раковото заболяване в сравнение с тези с най-малък брой менструални периоди, показват резултатите от проучването, публикувани през юли в списание Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.