Затлъстяването съкращава продължителността на живота01/08/2009

Високостепенното затлъстяване съкращава продължителността на живота с до 10 години и като рисков фактор е съизмеримо с ефекта на продължително тютюнопушене, е изводът от мащабен мета-анализ, публикуван в списание Lancet (1). Умереното затлъстяване, което се среща често в развитите страни, съкращава продължителността на живота с до четири години.

Наднорменото тегло и затлъстяването са причина за един от всеки 3-4 случаи на миокарден инфаркт или инсулт, както и на един от всеки 16 смъртни случая от злокачествени заболявания в развитите страни.

Авторите на анализа са обобщили данни от 57 проспективни проучвания с 895 000 души (повечето от които от Европа и Северна Америка) на средна възраст 46 години. Данните са коригирани за възраст, пол и тютюнопушене. За периода на наблюдение от 10-15 години са регистрирани общо 100 000 смъртни случая, което прави изследването най-голямото досега за връзката между затлъстяването и смъртността.

За оценка на степента на наднормено тегло учените са използвали индекса на телесна маса (ИТМ, BMI), според който умерено затлъстяване има при ИТМ 30-35 kg/m2, a тежко – при ИТМ 40-50 kg/m2. Въпреки че не се счита за идеална мярка за степента на затлъстяване (не взема под внимание обиколката на талията), ИТМ е полезен за оценка на връзката между количеството мастна тъкан и заболеваемостта.

Резултатите показват, че смъртността е била най-ниска сред мъжете и жените с ИТМ 22.5-25 kg/m2 (например ръст 1.70 m и тегло 70 kg). Според авторите, про дължителното тютюнопушене е еднаква рисково с удвояването на телесното тегло и три пъти по-опасно от умереното затлъстяване.

За отбелязване е, че редукцията на телесното тегло при хора, които продължават да пушат, не намалява съществено риска за фатален изход. От друга страна, ако хора с умерено затлъстяване успеят да спрат процеса на наддаване на тегло, те биха спечелили допълнителни години живот. Затлъстяването не увеличава риска за фатален изход от злокачествени заболявания, но повишава смъртността от сърдечносъдови заболявания.

Един от интересните изводи е, че хората с ИТМ <22.5 kg/m2 имат повишена смъртност, което засега не може да се аргументира точно. Единствено сигурно е, че рискът под тази граница на ИТМ е значително по-висок при пушачи.

ИТМ – самостоятелно или в комбинация с обиколката на талията и съотношението талия:ханш, е значим предиктор за общата смъртност извън оптималните граници от 22.5-25 kg/m2.

Смъртността над тази горна граница на ИТМ се е дължала основно на съдови причини. При ИТМ 30-35 kg/m2 преживяемостта е била намалена с 2-4 години, а при ИТМ 40-45 kg/m2 – с 8-10 години (което е сравнимо с ефекта на продължително тютюнопушене).

Всяко увеличение на ИТМ с 5 kg/m2 е било свързано с по-висок риск за: фатален изход (с 30%), фатален изход в резултат на съдово заболяване (с 40%), злокачествено заболяване (с 10%), белодробно заболяване (с 20%). (ИТ)

Използван източник:

Prospective Studies Collaboration Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies The Lancet early online publication, 18 March 2009. doi:10.1016/S0140-6736(09)60318-4 http://www.thelancet.com