Xylitol сироп01/08/2009

Xylitol сироп, прилаган локално двукратно дневно в периода на прорастване на млечнoто съзъбие, може да намали честотата на кариеса със 70%, показаха резултатите от едногодишно проучване на д-р Peter Milgrom и сътр. от University of Washington, Seattle, публикувани през юли в Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1).

“Кариесът в ранна детска възраст се характеризира с тежко увреждане на млечните зъби“, коментира д-р Milgrоm.

През последните години честотата на кариеса при деца нараства значимо, особено в развиващите се страни, където достъпът до квалифицирана медицинска помощ е ограничен (както е в случая с Маршалските острови, където е проведено настоящото клинично изпитване).

Бактериалната колонизация заема важно място в патогенезата на зъбното увреждане. Патогенните стрептококи отделят млечна киселина, която разрушава зъбния емайл. Xylitol потиска бактериалния растеж чрез възпрепятстване на адхезията, клетъчния транспорт на глюкоза и инхибиране на вътреклетъчната гликолиза.

В проучването са включени 94 деца на възраст между девет и 15 месеца, които са били рандомизирани на xylitol 8g дневно, разделен в две дози (Xyl-2X група – две дози по 4 g и една доза сорбитол), в три дози (Xyl-3X група- три дози по 2.67 g) и контроли, които са получавали единична доза 2.67g xylitol и две дози сорбитол дневно. Средният период на профилактика е бил 10.5 месеца.

Честотата на кариеса е била 24.5% в Xyl-2X групата, 40.6% в Xyl-3X групата и 51.7% при контролите. В сравнение с децата, получавали еднократно дневно xylitol, рискът за увреждане на млечните зъби е бил значимо по-нисък в Xyl-2X групата (относителен риск, RR 0.30, p=0.003) и Xyl-3X групата (RR 0.50, p=0.04).

В уводна статия на същия брой, д-р Burton Edelstein от Columbia University, New York, определя резултатите като „изключителни“, но добавя: „Фактът, че честотата на кариеса в ранна детска възраст остава между 24-41% дори и сред профилактираните деца в тази високорискова популация показва, че няма „панацея“, която да разреши проблема, а са необходими комплексни мерки (2).“ (КД)

Използвани източници:

1. Milgrom P., Ly K., Tut O. et al. Xylitol pediatric topical oral syrup to prevent dental caries. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 601-607 http://archpedi.ama-assn.org

2. Edelstein B. Solving the problem of early childhood carries. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 667-668