Възможна връзка между инсулин glargine и риск за раково заболяване01/08/2009

Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА) направи изявление относно резултатите от четири наскоро публикувани проучвания на регистри и бази данни за възможна връзка между инсулиновия аналог insulin glargine и риска за развитие на раково заболяване, наблюдавана в три от тях. Тези проучвания са публикувани на уеб страницата на списание Diabetologia (www.diabetologia-journal.org) (1). Insulin glargine е дългодействащ инсулинов […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.