Тиенопиридините01/08/2009

Тиенопиридините са група антиагреганти, които потискат тромбоцитната агрегация по механизъм, който е независим от ефекта на ацетилсалициловата киселина (acetylsalicylic acid – ASA, Aspirin) върху тромбоцитите. Те са необратими инхибитори на тромбоцитната агрегация, като продължителността на този ефект е равна на живота на тромбоцитите. Активните метаболити на тиенопиридините се свързват с АДФ рецептора (Adenosine Diphosphate Receptor […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.