СЗО препоръча01/08/2009

СЗО препоръча през юни всички страни да включат в имунизационната си програма ваксините срещу ротавирусен гастроентерит с цел превенция на тази тежка инфекция. Всяка година 500 000 деца загиват от ротавирусна инфекция, а близо два милиона се налага да бъдат лекувани в болница (1).

През последните три години детското население на Европа и Америка има достъп до ротавирусните ваксини, но до момента те не са били одобрени за приложение в развиващите се страни на Азия и Африка.

Ротавирусите са водещи причинители на тежки инфекциозни гастроентерити, които са отговорни за близо 1600 смъртни случая дневно при деца под пет години, основно в африканските и азиатските страни.

Данните от клиничните изпитвания в Северна Африка и Малави показват, че ротавирусните ваксини значимо намаляват честотата и тежестта на инфекциозните гастроентерити. Подобни проучвания продължават и в други развиващи се страни.

СЗО препоръча имунизацията в световен мащаб, тъй като „наличните до момента резултати относно ефективността на ваксините позволяват те да бъдат екстраполирани и за популации с подобни нива на детска смъртност, независимо от географското разположение“.

В момента СЗО, Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) и UNICEF работят съвместно по създаването на програма за превенция на ротавирусните диарии и на пневмониите, две ваксино-предотвратими заболявания, които са отговорни за 35% от всички смъртни случаи при деца годишно, преобладаващата част от които в развиващите се страни. (КД)

Изпoлзван източник:

1. Global use of rotavirus vaccines recommended. News releases. June 5, 2009 http://www.who.int/mediacentre