Rituximab подобрява общата преживяемост при фоликулярен лимфом01/08/2009

Поддържащата терапия с rituximab (MabThera)* удължава значимо общата преживяемост при пациенти с фоликулярен лимфом в сравнение с назначаване на лечение с медикамента при прогресиране на болестта, показа систематичен обзор и мета-анализ на данните от четири рандомизирани контролирани клинични проучвания, публикувани в Cochrane Databases of Systematic Reviews (1). Според авторите, именно поддържащото лечение с rituximab, а […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.