Ретинопатията01/08/2009

Ретинопатията е самостоятелен предиктор за исхемична болест на сърцето, независимо от наличието или не на захарен диабет, показаха резултати от проучване в Австралия, публикувани в списание Heart (1).

След изключване на влиянието на други сърдечносъдови рискови фактори, наличието на ретинопатия е било свързвано с 2.21 пъти по-висок риск за смърт поради исхемична болест на сърцето (ИБС) при пациентите с диабет и 1.33 пъти при тези без изявен диабет.

В популационно-базираното проучване са участвали 2967 души (2768 от тях са били без диабет), като наличието и тежестта на ретинопатията са били оценени с дигитална ретинография. Лезии са били установени при 28.6% от болните с диабет и при 9.7% при останалите участници. Кумулативната смъртност поради ИБС е била е 11.9% (353 души) за период от 12 години проследяване.

Хората с диабет и умерена по тежест ретинопатия имат 6.68 пъти по-висок адаптиран риск за летален изход поради ИБС, а тези без диабет – 2.29 пъти, показват данните от анализа. Наличието на ретинопатия е значим сигнал за повишен риск за смърт от ИБС в еквивалентна степен с наличието на диабет (сходна годишна честота в двете групи), смятат авторите.

Използван източник:

1. Liew G., Wong T., Mitchell P. et al. Retinopathy predicts coronary heart disease mortality. Heart 2009; 95:391-394 http://www.heart.bmj.com/cgi/content/full/95/5/391