Приемът на натурален шоколад01/08/2009

Grassi и сътр. са демонстрирали, че приемът на натурален шоколад за 15 дни (100 g/ден, съдържащи 88 mg флаваноли) понижава АН и серумния LDL-холестерол, подобрява вазодилатацията, както и инсулиновата чувствителност при хипертензивни пациенти. Тези ефекти не са наблюдавани при прием на същите количества бял шоколад.

Установено е, че консумацията на богато на флаваноли какао е свързана с увеличение на NO в кръвта, дилатация на съдовете и подобрена микроциркулация. Тези ефекти се обуславят от наличието в циркулацията на мономерите на (-)-епикатехин и неговия глюкурониран метаболит.

Благоприятните ефекти на какаото са отчетени и в условията на подлежащи заболявания, като индуцирана от стареенето съдова дисфункция, ендотелна дисфункция при пушачи и жени в постменопауза.

Епикатехин действа като протектор на сърцето в условията на исхемично увреждане. Това е доказано в опити с гризачи, при които приемът на субстанцията е свързан с намаление на размера на инфарцирания след коронарна оклузия участък на миокарда.

Ефектът е отчетен след 10 дни на приложение, т.е. за изявата му е необходим редовен продължителен прием на флаваноли. Повлияването на метаболизма вероятно изисква акумулацията на флаванолов дериват, който е активен във времето.

* * *

Консумацията на натурален шоколад може да има протективен ефект върху сърдечносъдовата система при здрави хора, показаха резултатите от проучване на проф. Charalambos Vlachopoulos и сътр. от Athens Medical School в Гърция, публикувани през 2005 в American Journal of Hypertension.

За първи път в рандомизирано, едностранно-сляпо, контролирано, кръстосано клинично проучване бе установено, че съдържащите се в натуралния шоколад флавоноиди (епикатехин, катехин) и техните метаболити намаляват влиянието на пулсовата вълна върху артериалната стена, повлияват аортната ригидност и имат благоприятен ефект върху ендотелната функция при здрави хора.

„Епидемиологични проучвания предполагат, че високият прием на флавоноиди подобрява сърдечносъдовата прогноза. Ендотелната функция, артериалната ригидност и пулсовата вълна са важни показатели за кардиологичния статус и за сърдечносъдовия риск,“, отбелязва проф. Vlachopoulos.

* * *

Всекидневната консумация на блокче от 6.3 g шоколад с високо съдържание на какао постига за 18 седмици средно понижаване на систолното артериално налягане с 2.9 mm Hg (p<0.001) и на диастолното АН с 1.9 mm Hg (p<0.001) при здрави хора със стойности, които са над оптималните, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание JAMA през 2007. Подобно количество шоколад съдържа само 30 kcal, но може да намалява сърдечносъдовия риск.

Краткосрочни проучвания посочиха преди това, че приемът на високи дози какао за период от две седмици подобрява ендотелната функция и понижава артериалното налягане поради действието на полифенолите. До момента обаче не бе изследван клиничният ефект на ниския хабитуален внос на какао върху АН.

* * *

Ксантинът теобромин успокоява персистиращата суха кашлица и се очаква да послужи за създаването на по-ефективни антитусивни средства, показаха резултатите от проучване на проф. Barnes и сътр. от Imperial College London, Великобритания, публикувани в изданието на Federation of American Societies for Experimental Biology. (списание FASEB) през 2004 година.

Теоброминът има почти три пъти по-мощен антитусивен ефект от кодеина, който за момента се смята за най-ефективното средство за купиране на суха кашлица, показаха данните от рандомизирано контролирано, двойно-сляпо проучване на теобромин, кодеин или плацебо при 10 здрави доброволци.