Пациентите с диабет тип 201/08/2009

Пациентите с диабет тип 2 имат три пъти по-висок риск за развитието на остър панкреатит и почти два пъти за заболяване на жлъчните пътища в сравнение със своите връстници без диабет, показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване, публикувани през май в списание Diabetes Care (1).

В случай-контрола изследването е използвана американската националната база данни за здравни грижи, влючваща почти 1 милион възрастни пациенти, които са били проследявани непрекъснато поне 12 месеца в периода 1999-2005 година и не са имали данни за панкреатит или билиарно заболяване. От тях, 337 067 са имали диабет тип 2 като подобен брой е използван и за контроли.

Анализът на резултатите показва, че честотата на острия панкреатит на 100 000 пациента/години е 422 сред кохортата с диабет и 149 сред контролите (2.83 пъти по-висока). За заболяване на билиарната система (холелитиаза, остър холецистит, холецистектомия) – честотата е съответно 1411 и 737 (1.91 пъти по-висока).

По-висок относителен риск е бил установен при по-младите пациенти с диабет в сравнение с по-възрастните. За остър панкреатит – 7.75 пъти по-голяма вероятност в групата на възраст между 18 и 30 години в сравнение с 1.64 пъти сред пациентите на възраст над 65 години. За заболяване на жлъчните пътаща – 3.77 пъти в сравнение с 1.50 при възрастните. (КП)

Използван източник:

1. Noel R., Braun D., Patterson R. et al. Increased risk of acute pancreatitis and biliary disease observed in patients with type 2 diabetes: A retrospective cohort study. Diabetes Care 2009;32:834-838 http://care.diabetesjournals.org