Пациентите01/08/2009

Пациентите със стомашен аденокарцином под 35-годишна възраст имат по-висок риск за диагностициране на заболяването в напреднал стадий, което обикновено има и по-агресивен ход в сравнение с по-възрастните болни, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Surgery (1).

Според авторите на изследването, младите болни имат много по-лоша прогноза от по-възрастните пациенти като относително високата смъртност при тях е до голяма степен вследствие на напредналия стадий на заболяването при откриването му, независимо от възрастта.

В ретроспективното проучване, изследователите са сравнявали биологичната агресивност на стомашните аденокарциноми при младите и възрастните индивиди, анализирайки данните за 350 пациенти, диагностицирани със злокачественото заболяване.

Резултатите показват, че 30 (9%) от заболелите са били на възраст под 35 години, като сравнени с лицата над 35-годишна възраст, са имали сигнификантно по-често хистологични находки на дифузни туморни типове (93 срещу 69%).

Същата тенденция е била наблюдавана по отношение на честотата на инвазия на съседни органи (74 срещу 29%), както и за нодалните и далечни метастази. Младите пациенти са имали и по-голяма вероятност за диагностициране на заболяването в IV стадий (90 срещу 64%).

При еднаква оперативна честота, потенциално излекуваща гастректомия е била постигната само при 17% от младите пациенти в сравнение с 58% при по-възрастните болни. Първата група е имала и по-голяма постоперативна смъртност – 22 срещу 2%. Данните от анализа сочат, че средната преживяемост при по-възрастните пациенти е била 33.4 месеца и 11.6 – при по-младите.

„Тези резултати показват нуждата от спешно разработване на стратегии за по-ранна диагноза и на нови ефективни терапии по отношение карциномите на стомаха,” обобщават авторите на изследването. (КП)

Използван източник:

1. Smith B., Stabile B. Extreme aggressiveness and lethality of gastric adenocarcinoma in the very young. Arch Surg 2009;144:506-510 http://archsurg.ama-assn.org