Негативен ефект на еритропоеза-стимулиращите средства при онкоболните01/08/2009

Прилагането на еритропоеза-стимулиращи средства (erythropoiesis-stimulating agents – ESA, рекомбинантен човешки erythropoiеtin) за профилактика и лечение на анемията при болни с карцином води до повишаване на смъртността, независимо от вида на противотуморното лечение или приема на химиотерапия, показаха резултатите от мета-анализ на Bohlius и сътр., публикуван в списание Lancet (1). Най-вероятната причина за този неблагоприятен краен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.