Много над един милион01/08/2009

Много над един милион са регистрираните случаи в САЩ на инфекции, причинени от новия грипен А (H1N1) вирус, половината от които на територията на New York City (данни за юли), според анализ на Американските центрове за превенция и контрол на заболяванията (CDC), представен на срещата на Комитета по имунизационни практики (ACIP) в Атланта (www.cdc.gov/vaccines/recs/ACIP).

Около 6% от домакинствата в големите градове на САЩ имат поне един заболял от грип, причинен от H1N1. Преобладаващата част от случаите протичат сравнително леко. Средно един на всеки 10 регистрирани болни се хоспитализира, но като се вземе под внимание високият брой на нерегистрираните пациенти, се счита, че честотата на тежките инфекции е ниска (висока контагиозност, относително ниска вирулентност).

Подобно на сезонния грип, най-рисковите групи за развитие на усложнения са децата под петгодишна възраст и възрастните над 65 години. Значителна част от хоспитализираните са били с подлежащи заболявания: 32% с астма и ХОББ, 16% с диабет, 10% са били активни пушачи, 7% са били бременни.

От 127-те смъртни случая на свински грип регистрирани в САЩ, 87 са били с придружаваща патология: 11% са били с астма, 24% с хронични белодробни заболявания, 13% с диабет, 34% със затлъстяване и 11% с екстремно затлъстяване. В момента CDC проучва ролята на затлъстяването като рисков фактор за развитие на тежка грип А (H1N1) инфекция.

Сред починалите има и пет бременни жени, предимно в млада възраст (около 20 години), които са били без подлежаща патология. Една от тях е била в първия триместър, една във втория и три в третия триместър на бременността. (КД)