Мъже01/08/2009

Мъже със симптоми от долния уринарен тракт на възраст под 60 години по-често имат метаболитен синдром, показаха резултатите от проучване, публикувани през август в Journal of Urology (1).

Наблюдаваната асоциация предоставя допълнителни доказателства за общи подлежащи фактори между симптомите от уринарния тракт и наличието на хронични състояния извън този тракт, коментират авторите.

В проучването са участвали 1899 мъже, на възраст между 30 и 79 години, които са били категоризирани в две групи в зависимост от тежестта на симптомите от долния уринарен тракт, съгласно American Urology Association System Index – AUASI (липса или леки – скор8).

Урологичните симптоми са били категоризирани като нарушения в изпразването (затруднено начало на уриниране, усещане, че пикочният мехур не е изпразнен докрай; слаба, прекъсната струя) и складирането (често уриниране, особено през нощта; настойчива, неотложна нужда за уриниране и изпускане).

Метаболитният синдром е дефиниран съгласно модифицираните указания на ATP (Adult Treatment Panel) III като наличие на три или повече от следните компоненти: обиколка на талията >102 cm; артериално налягане =/>130/85 mm Hg; прием на антихипертензивни средства, HDL холестерол 1.7 mmol/l.

Мултивариантният анализ е показал значимо повишена честота на метаболитен синдром при мъжете с наличие на симптоми от долния уринарен тракт на възраст под 60 години.

Пациентите с леки до тежки урологични оплаквания (AUASI 2-35) са имали 1.68 пъти по-често метаболитен синдром в сравнение с мъже на същата възраст и със сходен етнически произход, които са били с нормална уринарна функция (AUASI 0-1).

Установено е било също така, че мъжете с метаболитен синдром имат 1.73 пъти по-висока честота на симптоми, свързани с нарушено изпразване на пикочния мехур (скор =/>5). Най-честите оплаквания са били чувство за непълно изпразване на пикочния мехур, прекъсната струя и никтурия.

Мерките за коригиране на метаболитните нарушения могат не само да намалят риска за развитието на диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване, но също така и да подобрят и урологичната функция, смятат авторите на проучването.

Мъжете с метаболитен синдром страдат по-често и от еректилна дисфункция.

Установената връзка налага допълнителни изследвания за откриване на общата патофизиология на уринарната дисфункция и нарушенията в обмяната, дефинирани като синдром на инсулинова резистентност.

Използван източник:

1. Kupelian V., McVary K.. Kaplan S. et al. Association of lower urinary tract symptoms and the metabolic syndrome: Results from the Boston Area Community Health Survey. J Urol 2009, 182: 619-629 http://www.jurology.com